නිෂ්පාදන

අප අමතන්න

එකතු කරන්න:611-613, 6 වන මහල, හැන්ග් ගැන්ග් ෆුචුන් ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල, 6031 ෂෙනන් බොලිවාර්ඩ්, ෆියුටියන් දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්සෙන්, පී.ආර්.චිනා සිප්: 518040

අමතන්න:ගල් පැන්ග්

දුරකථන: + 86-755-88353453

මොබ්: +8613828755932

ඊ-එම්ail:sales@kmychina.com.cn

වෙබ් අඩවිය: https://www.kmychinakiosk.com/

විමසීම් යවන්න验证码,看不清楚?请点击刷新验证码