පුවත්

KMY ස්පර්ශ රහිත පිරික්සුම් උෂ්ණත්ව මිනුම් කියෝස්ක්

2020-12-05

කොරෝනා වයිරස් වසංගතය ස්පර්ශ රහිත ප්‍රවේශයන් වේගවත් කරන බව බොහෝ දෙනා එකඟ වෙති. වෛරස් සම්ප්‍රේෂණය අවම කිරීම සඳහා ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සහ අමුත්තන්ගේ උෂ්ණත්වය මැනීම සඳහා ව්‍යාපාරවලට ස්වයං සේවා තාක්ෂණය අවශ්‍ය වේ. KMYcontactless චෙක්-ඉන් උෂ්ණත්ව මිනුම් කියෝස්ක් පාරිභෝගිකයින්ට සහ අමුත්තන්ට කියෝස්ක් දක්වා ඇවිදීමට සහ සහායක මැදිහත්වීමකින් තොරව සහ තිරයට අත නොතබා ඉහළ උෂ්ණත්වයක් සඳහා පරිලෝකනය කිරීමට ඉඩ දෙයි. තවද එය ශ්‍රම පිරිවැය අඩු කරයි.