පුවත්

KMY ANTI-COVID-19 KIOSKS

2020-12-05

COVID-19 සම්බන්ධව උත්සන්න වෙමින් පවතින තත්වයට ප්‍රතිචාර වශයෙන්, COVID-19 වෛරසයට එරෙහිව සටන් කිරීමට ලොවට උපකාර කිරීම සඳහා ස්වයංක්‍රීය ANTI-COVID-19 KIOSKS සොයා ගැනීමට KMY විශාල උත්සාහයක් ගෙන ඇත. ස්වයංක්‍රීය ඉසින සනීපාරක්ෂක සහ විෂබීජ නාශක පටක සැපයීම සඳහා අලංකාර සහ ආරක්ෂිත විසඳුමක්. රෝහල්, ෆාමසි, සුපිරි වෙළඳසැල්, ප්‍රවාහන ස්ථාන, හෝටල් වැනි පොදු සැකසුම් සඳහා ඒවා සාදා ඇත.